برگزاری جلسه کار گروه کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان ( ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴:۴۲ )
شروع پروژه احداث چهار بهاربندپرورش تلیسه ( ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۱۲:۱۵ )
احداث سوله جدید واحد ماشین آلات ( ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۳:۱۷ )
مراسم تکریم و معارفه مدیر عامل ( ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۱۰:۵۵ )
بازدید جمعی از کشاورزان شهرستان خمین و حومه ( ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۱۳:۲۶ )
بازدید شرکت های سهامی زراعی استان خراسان ( ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۰۸:۲۰ )
بازدید آقای دکتر عباسی مشاور وزیر ( ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ ۰۹:۰۷ )
برداشت گندم ( ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۰۸:۰۲ )
برداشت پیاز ( ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۰۹:۰۰ )
برداشت جو ( ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۱۲:۵۸ )