شرکت سهامی زراعی گلپایگان

مدیر عامل : مهندس حسین قضاوی

تماس : 27 الی 57473025-031

ایمیل : sh.golpazeraee@gmail.com

سال تاسیس :1347

ارسال پیام

* نام

* ایمیل

* موضوع

* متن پیام