گلخانه سبزی و سیفی در شرکت سهامی زراعی گلپایگان در مساحت 1.6 هکتار به ارزش تقریبی 60 میلیارد ریال در سال 1399 با تخصیص 50 درصدی بودجه دولتی به بهره برداری رسید و هم اکنون کاشت گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای بصورت مشارکتی درآن صورت گرفته است. از ویژگی ها ی آن می توان کاهش 70 درصدی مصرف آب ، راندمان 3 تا 5 برابری تولید کشت خارج از فصل محصولات نسبت به فضای باز ایجاد اشتغال زایی ، ارز آوری و ... اشاره نمود.