شرکت سهامی زراعی گلپایگان حدود 3200 هکتار اراضی قابل کشت داشته که در حدود 2080 هکتار به سیستم آبیاری تحت فشار، 280 هکتار به سیستم آبیاری کم فشار- تیپ و ۷۰ هکتار به سیستم آبیاری قطره ای مجهز می باشد.

کشت های عمده پاییزه شامل گندم ، جو، کلزاو کشت های بهاره شامل ذرت علوفه‌ای و سیب زمینی می باشد. همچنین سطح زیر کشت یونجه در حدود ۱۸۰ هکتار می باشد.

سایر کشت های انجام شده در شرکت شامل پیاز، گوجه فرنگی، ارزن علوفه‌ای،  چغندر علوفه ای، زیره ، گلرنگ و کینوآ بوده که به صورت مقطعی کشت شده اند.

واحد زراعت با موسسات و پژوهشکده های تحقیقاتی در زمینه تولید بذر های ارزن و سورگوم همکاری داشته است. نباتات علوفه ای کشت شده در این واحد تماماً به مصرف تغذیه دام های شرکت می رسد.

با توجه به کاهش شدید آبدهی چاه‌های شرکت گسترش کشت زراعتهای کم مصرف و استفاده از روش‌های جدید آبیاری مانند استفاده از تیپ در زراعت های بهاره و به صورت آزمایشی در سطح ۲۰ هکتار در گندم پاییزه در دستور کار این واحد می باشد. در این راستا زیرساخت های آن شامل نصب فیلتراسیون بر روی سیستم های خروجی استخر در حال انجام می باشد.

تعداد ۴۵ حلقه چاه آب و ۱۷ عدد استخر در اختیار واحد زراعت بوده که در فصل تابستان در صورت وجود مازاد خروجی آب سد گلپایگان از این آب نیز بهره برداری می گردد. تعدادی از استخرهای شرکت دارای پوشش ژئوممبران و تعداد دیگری دارای سازه بتنی می باشد. حجم بزرگترین استخر 48000 مترمکعب و کوچکترین آنها ۱۵۰۰ متر مکعب می باشد.

عملیات آماده سازی کشت بیشتر به صورت کم خاک ورزی بوده و بیشتر کشته ها با ادوات پیشرفته پنوماتیک مانند کمبینات ها انجام می گیرد.

سمپاشی های این واحد توسط دو سمپاش بوم دار هیدرولیکی و توربو لاینر با تراکتور انجام می گیرد.